Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud
Ga direct naar: Cookie melding

privacyverklaring

De manier waarop Dordtpas en Gemeente Dordrecht omgaan met persoonsgegevens is vastgelegd in een privacybeleid (pdf, 212 kB).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten. Je verstrekt vrijwillig deze gegevens aan ons. Hieronder een overzicht van de (persoons)gegevens die de gemeente verwerkt voor Dordtpas:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadressen

Verder verwerken wij voor alle pashouders ook:

 • Aankoopdatum en -plaats van jouw Dordtpas
 • Passoort
 • Eventueel gekoppelde gezinsleden
 • Jouw gebruik van de acties (datum, aanbieder)
Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast deze gewone persoonsgegevens en de bovengenoemde gegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens als je gebruik maakt van enkele specifieke diensten, zoals een gratis Dordtpas of een tegoed op je pas. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden dan verwerkt:

 • Inkomensgegevens in geval van een gratis minima-pas
 • Tegoedbedrag en tegoed-soort
 • Jouw gebruik van de tegoeden (datum, aanbieder en bedrag)
Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen en op grond van de volgende grondslagen:

Toestemming

Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van de gegevens.

Overeenkomst

Gegevensverwerking is noodzakelijk om de contractuele verplichtingen die we met elkaar hebben na te komen.

Wettelijke verplichting

De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de gemeente. Het verwerken van de data over het actie- en tegoeden gebruik is noodzakelijk om de compensatie aan de aanbieders te kunnen uitvoeren en achteraf te kunnen verantwoorden.

Publiekrechtelijke taak/Algemeen belang

De gegevensverwerking is noodzakelijk om een taak uit te voeren die het welzijn van de inwoners bevordert.

Gerechtvaardigd belang

Wij verwerken de bovenstaande gegevens vanwege het belang van de inwoners die aanspraak maken op financiele ondersteuning via de Dordtpas en vanwege de bevordering van participatie van alle inwoners.

Klanttevredenheid

Jouw persoonsgegevens mogen wij gebruiken voor een onderzoek naar de tevredenheid van onze dienstverlening. Wij kunnen je vragen om deel te nemen aan dat onderzoek. Natuurlijk ben je vrij om daar wel of niet aan deel te nemen. Hierbij worden alleen de noodzakelijke contactgegevens benut.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Wij verstrekken jouw gegevens uitsluitend aan derden op grond van een van de hiervoor genoemde grondslagen. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente om langs te komen. Je krijgt alleen inzage in je persoonsgegevens als je jezelf kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wil inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

Er is een onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

Functionele cookies
Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat je onze website bezoekt.

Analytische cookies
Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt.

Tracking cookies
Dit zijn cookies die jouw surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die manier kunnen wij en adverteerders aan de hand van jouw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties en op maat gemaakte content tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

Social media plug-in cookies
Social media plug-in cookies worden gebruikt om op onze website content van social media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op via gemeentebestuur@dordrecht.nl. Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten heeft over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

Voor de Drechtsteden is er een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze persoon controleert of de gemeente aan de privacywetgeving voldoet en geeft advies over privacyvraagstukken waar nodig. Heb je specifieke vragen over het toezicht op de privacy binnen de gemeente of het privacy beleid dan is het mogelijk om deze vraag te stellen aan de FG via de mail: FG@drechtsteden.nl. Let op dat je in deze e-mail geen vertrouwelijke informatie meestuurt, dit om je eigen privacy te waarborgen.

Voor algemene vragen over privacy binnen jouw gemeente kun je terecht bij de privacy coördinator van je eigen gemeente.

Blijf op de hoogte

Laat je e-mailadres achter en ontvang maandelijks een nieuwsbrief.

Download de app

Nu alle acties op één plek, altijd bij de hand

Afbeelding Dordtpas app