Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud

privacyverklaring

Privacyverklaring

De manier waarop Dordtpas en Gemeente Dordrecht omgaan met persoonsgegevens is vastgelegd in een privacybeleid (pdf, 212 kB).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die de gemeente verwerkt voor Dordtpas:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadressen
 
Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens over u als u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De volgende bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Inkomensgegevens
  • BSN
 
Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen en op grond van de volgende grondslagen:

Toestemming

U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van de gegevens.

Overeenkomst

Gegevensverwerking is noodzakelijk om contractuele verplichtingen na te komen.

Wettelijke verplichting

De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de gemeente/het openbaar lichaam.

Vitaal belang

De gegevensverwerking noodzakelijk is om bedreiging van het leven van de persoon te voorkomen.

Publiekrechtelijke taak/Algemeen belang

De gegevensverwerking noodzakelijk is om een taak uit te voeren die welzijn van het inwoners beschermt. Zoals de uitoefening van het openbaar gezag.

Gerechtvaardigd belang

Voor cameratoezicht ter bescherming van personen en goederen.

Klanttevredenheid

Uw persoonsgegevens mogen wij gebruiken voor een onderzoek naar de tevredenheid van onze dienstverlening. Wij kunnen u vragen om deel te nemen aan dat onderzoek. Natuurlijk bent u vrij om daar wel of niet aan deel te nemen. 

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden op grond van een van de hiervoor genoemde grondslagen. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente om langs te komen. U krijgt alleen inzage in uw persoonsgegevens als u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

Welke cookies zijn er?
Er is een onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

Functionele cookies
Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat je onze website bezoekt.

Analytische cookies
Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt.

Tracking cookies
Dit zijn cookies die jouw surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die manier kunnen wij en adverteerders aan de hand van jouw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties en op maat gemaakte content tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

Social media plug-in cookies
Social media plug-in cookies worden gebruikt om op onze website content van social media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via gemeentebestuur@dordrecht.nl. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

Voor de Drechtsteden is er een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze persoon controleert of de gemeente aan de privacywetgeving voldoet en geeft advies over privacyvraagstukken waar nodig. Heeft u specifieke vragen over het toezicht op de privacy binnen de gemeente of het privacy beleid dan is het mogelijk om deze vraag te stellen aan de FG via de mail: FG@drechtsteden.nl. Let op dat u in deze e-mail geen vertrouwelijke informatie meestuurt, dit om uw eigen privacy te waarborgen.

Voor algemene vragen over privacy binnen uw gemeente kunt u terecht bij de privacy coördinator van uw eigen gemeente.

Blijf op de hoogte

Laat je e-mailadres achter en ontvang maandelijks een nieuwsbrief.

Download de app

Nu alle acties op één plek, altijd bij de hand

Let op!

Als gevolg van het coronavirus kun je de Dordtpas tijdelijk niet aanvragen bij de Stadswinkel. Gebruik maken van een Dordtpas-actie? Kijk op de site van de partner of dit mogelijk is en of je van te voren moet reserveren.