Ga direct naar: Hoofdnavigatie
Ga direct naar: Inhoud
Ga direct naar: Cookie melding

Algemene voorwaarden

Aanschaf en tarieven

 1. De Dordtpas kan door iedereen worden gekocht tegen het daarvoor vastgestelde tarief.
   
 2. Voor bepaalde doelgroepen geldt een reductietarief of wordt de pas gratis verstrekt.
   
 3. De tarieven worden gepubliceerd op www.Dordtpas.nl en in de Dordtpasapp.
   
 4. Het reductietarief geldt alleen voor inwoners van Dordrecht en voor mantelzorgers die een inwoner van Dordrecht verzorgen.
   
 5. De Dordtpas tegen reductietarief mag eenmaal per jaar worden aangevraagd (of verlengd).
   
 6. De Dordtpas voor kinderen tegen een reductietarief geldt alleen als een van de ouders een geldige Dordtpas heeft of aanvraagt.
   
 7. Tussen 19 november en 31 december worden geen Dordtpassen voor het lopende kalenderjaar meer verstrekt.
   
 8. De Dordtpas is een kalenderjaar geldig, dus van 1 januari tot en met 31 december
   

  Tegoeden op pas

 9. Op de Dordtpas kan voor bepaalde doelgroepen door de Gemeente Dordrecht een tegoed worden geplaatst.
   
 10. Eventuele niet bestede tegoeden op de Dordtpas vervallen aan het eind van het pasjaar.
   
 11. Tegoeden van meerdere passen kunnen niet samengevoegd worden.

  Gebruik van de pas
 12. De Dordtpas is strikt persoonlijk. Kortingsacties en het eventuele tegoed dat er op staat mag  alleen door/voor de betreffende pashouder gebruikt worden.
   
 13. De Dordtpas kan niet gebruikt worden in combinatie met andere acties en kortingen met uitzondering van de besteding van tegoeden op de pas.
   

Persoonsgegevens en privacy
 

 1. De gegevens van je Dordtpas worden opgeslagen. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld, niet gebruikt voor andere doeleinden en  niet verstrekt aan andere organisaties dan de organisatie die in opdracht van de Gemeente Dordrecht de Dordtpassen beheert. Het bestand is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
   
 2. Dordtpashouders van buiten Dordrecht  moeten bij verhuizing een adreswijziging doorgeven aan Dordtpas via contactformulier op www.dordtpas.nl.
   

 

Dordtpas met tegoed voor mantelzorger

 

 1. Stichting MEE verstrekt een vouchercode aan de mantelzorger die voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • De mantelzorger is 18 jaar of ouder;
  • De mantelzorger en de zorgvrager zijn geregistreerd in het mantelzorgbestand van het steunpunt mantelzorg van MEE Drechtsteden;
  • De zorgvrager (degene die mantelzorg ontvangt) woont in Dordrecht.
    
 2. Met de vouchercode kan een gratis Dordtpas met daarop een tegoed worden aangevraagd.
   
 3. De hoogte van het mantelzorg tegoed wordt jaarlijks door de gemeente Dordrecht vastgesteld.
 1. Het mantelzorg tegoed is te besteden bij alle partners die zijn aangesloten bij de Dordtpas.
   
 2. De pas voor mantelzorger wordt niet automatisch verlengd. Elk jaar dient een nieuwe aanvraag/registratie  te worden gedaan bij Stichting MEE.
   
 3. Beëindiging van de mantelzorg gedurende het jaar, bijvoorbeeld door overlijden of verhuizing van degene die mantelzorg ontvangt, heeft géén consequenties voor de Dordtpas en het dan resterende tegoed. De pas blijft gedurende het gehele kalenderjaar geldig.

 

Dordtpas voor  vrijwilligers
 

 1. Organisaties kunnen voor hun vrijwilligers een voucher aanvragen voor een Dordtpas tegen gereduceerd tarief.
   
 2. De aanvraag voor een Dordtpas voucher voor vrijwilligers verloopt via Inzet078!.   
   
 3. Om in aanmerking te komen voor een Dordtpas voucher voor vrijwilligers moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

  Het vrijwilligerswerk vindt plaats in Dordrecht voor minimaal gemiddeld 4 uur per week met een minimum van 100 uur per jaar;
  Onder vrijwilligerswerk wordt verstaan: het verrichten van activiteiten met een maatschappelijk doel, binnen georganiseerd verband en zonder arbeidsovereenkomst. Voorbeelden van maatschappelijke organisaties zijn scholen, zorginstellingen (zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen), jongerencentra, Veilig Thuis, Leger des Heils, sportverenigingen, bibliotheken, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, musea, Rivas etc. Een eventuele onkostenvergoeding of een vrijwilligersvergoeding is toegestaan

   
 4. Doorverkoop van de Dordtpas voucher voor vrijwilligers is niet toegestaan. Bij misbruik wordt bij de organisatie alsnog het reguliere verkooptarief van € 40 euro per pas in rekening gebracht.
Blijf op de hoogte

Laat je e-mailadres achter en ontvang maandelijks een nieuwsbrief.

Download de app

Nu alle acties op één plek, altijd bij de hand

Afbeelding Dordtpas app